یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳

مزایده و مناقصه

عملیات اجرایی و آماده سازی محلات A1 و A2 و معابر محیطی شهر جدید تیس واقع در استان سیستان و بلوچستان شهرستان کنارک